Neato-ondersteuning

Wij zijn hier om te helpen.

  Back

Sluit USB-apparaat aan.

Scherm Betekenis Wat u moet doen
Sluit
USB-apparaat aan.
De USB-kabel of USB-flashdrive is niet aangesloten. Zorg ervoor dat zowel de USB-kabel als de USB-flashdrive goed zijn aangesloten. Zorg er ook voor dat de USB-flashdrive is geformatteerd als FAT32.
Was dit artikel nuttig?

  Back