Neato-ondersteuning

Wij zijn hier om te helpen.

  Back

Terugkeren naar het laadstation of startpunt

Als u de Neato-robot start vanaf het laadstation, doet hij het volgende:

 • De reinigingscyclus starten.
 • Het laadstation detecteren met de laser terwijl hij de kamers(s) reinigt. De locatie van het laadstation wordt toegevoegd aan de interne kaart.
 • Als de accu tijdens het reinigen leeg begint te raken, keert de robot terug naar het laadstation om op te laden en gaat vervolgens verder waar hij gebleven was om de reinigingscyclus te voltooien.
 • Als de robot klaar is met reinigen, keert hij terug naar het laadstation om te dokken en op te laden tot de volgende reiniging.

Zonder interactie met de robot dient hij zo te functioneren.

In sommige gevallen wilt u wellicht het volgende doen:

 • De robot midden in de cyclus stoppen. U kunt de robot vervolgens naar een nieuwe plek verplaatsen en een nieuwe reinigingscyclus starten.
 • Uw robot meer dan 60 cm verplaatsen van de plek waar u de robot hebt onderbroken.
 • De robot oppakken, naar een andere plek verplaatsen en de reinigingscyclus in het midden van een kamer starten (d.w.z. niet bij het laadstation).

Als dit het geval is, kan de robot mogelijk tijdens het reinigen het laadstation niet vinden, weet hij zeer waarschijnlijk niet waar hij op de kaart is en kan er een fout optreden waardoor de robot niet kan terugkeren naar het startpunt of laadstation.

In andere situaties kan uw robot het volgende overkomen wanneer hij probeert terug te keren naar het laadstation:

 • De robot heeft mogelijk niet voldoende voeding om terug te keren naar het laadstation.
 • De robot raakt de weg kwijt en kan daardoor het laadstation niet vinden.

Als de robot herhaaldelijk niet terugkeert naar het laadstation, adviseren we u het station te verplaatsen, zoals beschreven in dit artikel.

Houdt u voor het beste resultaat aan het volgende:

 • Start de robot vanaf het laadstation.
 • Belemmer of verplaats uw robot niet midden in de cyclus.
 • Als u de robot niet bij het laadstation start en deze niet terugkeert naar het laadstation wanneer hij klaar is met reinigen, moet u de robot zo snel mogelijk oppakken en op het laadstation plaatsen als hij klaar is met reinigen.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat alle mogelijke oplossingen zijn geprobeerd, en de klant onder de garantie valt, volgt u de ACC-procesrichtlijnen voor het laadstation. Als de klant niet onder de garantie valt, volgt u de procesrichtlijnen bij geen garantie voor aanschaf van een nieuw laadstation.

Als de klant een eerder ACC-verzoek voor een laadstation heeft ingediend, raadpleegt u uw Tier 2 voor verdere verwerking.

Was dit artikel nuttig?

  Back