Neato-ondersteuning

Wij zijn hier om te helpen.

  Back

Hoe verander ik de voorkeuren voor geluiden, klok, LED's en knopklikken op de oudere generatie Botvac met LCD-scherm?

U kunt de standaardinstellingen voor voorkeuren wijzigen via het LCD-scherm van uw robot: klik op de knop SELECT en kies VOORKEUREN. Op het volgende scherm ziet u de items die u kunt wijzigen. In het onderstaande diagram kunt u zien wat de standaardinstellingen zijn en welke opties u hebt bij het instellen van uw voorkeuren:

settings_preferences_lcd

preferences_lcd

Standaard Opties
24-uurs tijdnotatie 12-uurs tijdnotatie Wijzigen in 24-uurs tijdnotatie
LED's De LED's voor AAN rond de knoppen Plaatselijk
en Huis kunnen AAN zijn.
De LED's voor UIT rond de knoppen Plaatselijk
en Huis zijn altijd UIT.
Knopklikken AAN: u hoort een geluid wanneer u op
de softkeys van het LCD-scherm klikt.
UIT: u hoort geen bijbehorend geluid
wanneer u op de softkeys van het LCD-scherm klikt.
Robotgeluiden AAN: u hoort een uniek geluid bij het volgende:
  • Activeren
  • Reinigen starten
  • Reinigen voltooid
  • Fout
UIT: u hoort geen geluiden bij het volgende:
  • Activeren
  • Reinigen starten
  • Reinigen voltooid
  • Fout

Melding stofopvangbak AAN

U hoort een geluid als de stofopvangbak

bijna vol is.

UIT

U hoort geen geluid als de stofopvangbak bijna vol is.

Als u het geluid voor de stofopvangbak niet
wilt horen maar andere geluiden
wel wilt horen, kunt u Melding stofopvangbak instellen op UIT
nadat u Alle meldingen op AAN hebt ingesteld.

Alle meldingen AAN

Alle meldingen zijn AAN.

Melding stofopvangbak kan
afzonderlijk worden ingesteld.

UIT

Alle meldingen zijn UIT.

Als u Alle meldingen weer terugzet op AAN, wordt
Melding stofopvangbak ook weer ingesteld op AAN.

Was dit artikel nuttig?

  Back