Druk op OK om verder te gaan. (1000, 3000, 4000, 5000)