Neato-ondersteuning

Wij zijn hier om te helpen.

  Back

Neato Botvac Connected Robot keert niet terug naar de oplaadbasis of geeft een foutmelding "Reiniging gestopt tijdens het opladen" in het midden van de kamer

Gedrag
·    De robot keert niet terug naar het laadstation.
·    De robot reinigt niet de hele kamer.
·    Geeft het bericht “Reinigen opgeschort tijdens laden” als hij niet is aangesloten op het laadstation.

Probleemoplossing
1.   Zorg dat uw robot niet op het laadstation is aangesloten.
2.   Sluit de robot af met MENU > Support > Afsluiten.
3.   Als uw robot het foutbericht “Ik kan niet afsluiten als ik op de stroom ben aangesloten” geeft, neemt u contact op met Neato Customer Care.

Was dit artikel nuttig?

  Back