Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Använda Botvac D7 Connected Startknappen och LED - återkoppling

Förstå startknappen och LED indikatorn på en Botvac D7 Connected.

D7Front.png

 

Hus rengöring
LED:
House_Cleaning.png
   
Punktrengöring LED: Spot_Cleaning.png

 

  Handling: Hus rengöring LED: Punktrengöring LED:
Starta städning:

Tryck på Startknappen 1x för husrengöring.


Fast Blå

 


Tryck Startknappen 2x för punktrengöring

  Fast Blå

Pause/Fortsätt Städning

Tryck på Startknappen under städningen för att pausa roboten Pulserar när den är pausad Pulserar när den är pausad
Tryck på Startknappen igen för att forsätta städningen Fast blå Fast blå

Avsluta städning (När den är pausad)
Tryck och håll ned Startknappen 5 sekunder Stängs av och roboten spelar en melodi Stängs av och roboten spelar en melodi.

 

Batteri LED:  battery_led.png

 

Robot är: LED Färg Vad betyder det
Städar   

Fast Grön


Batteri nivån är normal


Fast Gul

Batteri nivån är låg och den måste ladda innan en ny städning kan startas
Fast Röd Batterinivån är låg, roboten måste återvända till laddstationen.
Laddning Grön (Fast eller pulserande) Batteriet laddar, och roboten kan starta
Pulserande Gul Batterinivån är låg och måste återvända till laddstationen
Fast Röd Batterinivån är låg och måste återvända till laddstationen

  

WiFi LED:  wifi_logo.png

 

LED FÄRG Vad betyder det
Mjukt lysnade Blå

Robot är i anslutningsläge

Fast blinkande Blått

Ansluter till Neato App/konto

Fast blinkande Rött Anslutningsfel
Fast Blå Anslutning lyckad
Inget ljus Robot ej ansluten - Vänligen anslut för att få tillgång till ytterligare funktioner

 

  • Om du redan har anslutit; "Fast blinkande Blått" betyder att roboten förlorat anslutningen.
    Roboten kan vara utanför täckningen, ditt WiFi nätverk kan ligga nere eller ett annat Wi-Fi-problem kan ha inträffat.
    Om den är utanför täckning kommer roboten att automatisk ansluta igen när den kommer innanför täckningen.
    I annat fall, kontrollera så att din router fungerar som den ska.
 
Var denna artikel till hjälp?

  Back