Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Varför stannar och startar min Neato ibland av sig själv?

Skräp runt dammbehållaren kan eventuellt få behållaren att lossna. Som en säkerhetsåtgärd stänger roboten av sig själv om dammbehållaren inte sitter ordentligt på plats – och fortsätter att städa när behållaren åter sitter på plats.

Kontrollera att det inte finns skräp runt dammbehållaren och att den är ordentligt isatt i roboten.

Var denna artikel till hjälp?

  Back