Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Tryck OK för att fortsätta. Batteriproblem (0002)

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Tryck
på OK för
att fortsätta.
Batteriproblem
(0002)
Roboten har problem med att ansluta till strömförsörjningen. Tryck OK 1. Se efter att robotens strömbrytare är PÅ.

  • Öppna dammbehållaren
  • För strömbrytaren NEDÅT till PÅ för att ansluta batteriet.
  • Sätt tillbaka dammbehållaren.

2. Låt roboten stå på laddning vid laddningsstationen tills statuslampan lyser stadigt grönt. Vi rekommenderar att du laddar batterierna under natten.

3. Starta roboten.

Om problemet kvarstår klickar du på chattikonen för att få hjälp eller går till vår sidaKontakta kundtjänst för fler alternativ.

Var denna artikel till hjälp?

  Back