Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Jag återgår till laddningsstationen för laddning.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Jag återgår
till laddningsstationen
för laddning.
Roboten återvänder till laddningsstationen för att ladda batterierna. Låt roboten återvända till laddningsstationen för att laddas. Om den redan står vid laddningsstationen låter du den stå där medan den laddar. Efter laddningen är slutförd kommer den att återuppta städningen.
Var denna artikel till hjälp?

  Back