Due to Hurricane Ophelia, our Customer Care team is closing early today. You can still email our team and will get back to you within the next two business days.  Thank you.
Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Använda Botvac Connected/ Botvac D5 Connected, Start-knappen samt LED-feedback

Vi rekommenderar att du ansluter din robot och använder Neato-appen för att få full tillgång till alla funktioner och kunna manövrera din robotdammsugare med appens enkla gränssnitt.

Du kan också starta en rengöring med hjälp av Start-knappen på roboten. Tryck bara på Start-knappen och din Neato robotdammsugare börjar rengöra automatiskt. Se hur Start-knappen och LED-lamporna fungerar nedan:

Info LED infoLED

 ÅtgärdInfo LED infoLED
Börja rengöra Tryck på Start-knappen 1x för husrengöring

Tryck på knappen Start x1 för punktrengöring

Stadigt blått ljus

Stadigt vitt ljus

Pausa/Fortsätt rengöring Tryck på Start-knappen under rengöring för att pausa roboten.

Tryck på Start-knappen igen för att återuppta rengöringen.

LED-LAMPAN pulserar under paus
Avbryt rengöring Tryck och håll ned start-knappen i fem sekunder Roboten och LED-lampor stänger av och roboten spelar en ton.

Batteri-LED-LAMPA BatteriLEDLAMPA

Roboten är:LED-färgVad det betyder
Rengöring Stadigt grönt ljus Batterinivån är normal
Stadigt gult ljus Batterinivån är låg. Batteriet måste laddas innan en ny rengöring kan påbörjas
Laddas Pulserande grönt ljus Batteriet laddar och roboten kan påbörja rengöring
Pulserande gult ljus Roboten snabbladdar batteriet och måste bli klar innan rengöring kan påbörjas

infoLED Under sammankopplingsläge uppför sig INFO-LED-lampan på följande specifika sätt innan roboten är sammankopplad:

LED-färgVad det betyder
Långsamt blinkande blått ljus Roboten är i sammankopplingsläge
Snabbt blinkande blått ljus Sammankoppling till Neato-app/konto
Stadigt blått ljus Sammankopplingen lyckades (visas i 5 sekunder)
Stadigt rött ljus Sammankopplingen misslyckades (visas i 5 sekunder)
Var denna artikel till hjälp?

  Back