Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Använda Startknappen och LED-återkoppling på Botvac Connected-Serie Robotar

Denna information är relaterad till:

  • Botvac D3 Connected
  • Botvac D4 Connected
  • Botvac D5 Connected
  • Botvac D6 Connected
  • Botvac D7 Connected

 

Vi rekommenderar att du ansluter din robot och använder Neato-appen för att få full tillgång till alla funktioner och kunna manövrera din robotdammsugare med appens enkla gränssnitt.

Du kan också starta en rengöring med hjälp av Start-knappen på roboten. Tryck bara på Start-knappen och din Neato robotdammsugare börjar rengöra automatiskt. Se hur Start-knappen och LED-lamporna fungerar nedan:

Info LED infoLED

  Åtgärd Info LED infoLED
Börja rengöra Tryck på Start-knappen 1x för husrengöring

Tryck på knappen Start x1 för punktrengöring

Stadigt blått ljus

Stadigt vitt ljus

Pausa/Fortsätt rengöring Tryck på Start-knappen under rengöring för att pausa roboten.

Tryck på Start-knappen igen för att återuppta rengöringen.

LED-LAMPAN pulserar under paus
Avbryt rengöring Tryck och håll ned start-knappen i fem sekunder Roboten och LED-lampor stänger av och roboten spelar en ton.

Batteri-LED-LAMPA BatteriLEDLAMPA

Roboten är: LED-färg Vad det betyder
Rengöring Stadigt grönt ljus Batterinivån är normal
Stadigt gult ljus Batterinivån är låg. Batteriet måste laddas innan en ny rengöring kan påbörjas
Laddas Pulserande grönt ljus Batteriet laddar och roboten kan påbörja rengöring
Pulserande gult ljus Roboten snabbladdar batteriet och måste bli klar innan rengöring kan påbörjas

infoLED Under sammankopplingsläge uppför sig INFO-LED-lampan på följande specifika sätt innan roboten är sammankopplad:

LED-färg Vad det betyder
Långsamt blinkande blått ljus Roboten är i sammankopplingsläge
Snabbt blinkande blått ljus Sammankoppling till Neato-app/konto
Stadigt blått ljus Sammankopplingen lyckades (visas i 5 sekunder)
Stadigt rött ljus Sammankopplingen misslyckades (visas i 5 sekunder)

 

Vänligen utför felsökning. Detta inkluderar rengöring av borsten genom att ta bort borstskyddet och kontrollera skräp i borst- eller ändkåporna, titta efter föremål eller saker som kan vara fast i borsten eller hjulen, kontrollera att föremål  inte hindrar din robotas väg, kontrollera stötfångarna och tömma och se till att din dammbehållare är tryckt ner hela vägen. 

Var denna artikel till hjälp?

  Back