Använda Startknappen och LED-återkoppling på Botvac Connected-Serie Robotar