Vad är gränsmarkeringarna till för och hur använder jag dem?