Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Jag har tre stora, öppna rum som ansluter till varandra. Vilken är den bästa platsen för laddningsstationen?

Prova med att placera laddningsstationen på några olika platser och se om din Neato har en favoritplats. Oavsett var du placerar laddningsstationen ska roboten dammsuga hela ytan. Du kan komma att uppleva att roboten presterar lite olika och använder olika rutter på de olika platserna.

Var noga med att placera laddningsstationen på en öppen plats med minst en meters fritt utrymme på vardera sida av den. Detta hjälper roboten att leta upp och ansluta till laddningsstationen efter varje städcykel.

OBS: 1 meter från ett hörn i ett rum är i allmänhet en bra plats, eftersom visionssystemet kan använda en vinkelrätt vägg som en bra referens för dockning.

Var denna artikel till hjälp?

  Back