Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Omkalibrerar ditt Neato NiMH-batteri på original Botvac och XV-enheter

Omkalibrera din Neato och batterierna.

Du kan omkalibrera robotens batterier för att förbättra kapaciteten och förlänga körtiden mellan laddningarna.

Byte av batterier och optimering för Neato Botvac (PDF)
Byte av batterier och optimering för Neato XV (PDF)

Du bör omkalibrera batterierna om:

 • Roboten är helt ny
 • Batterierna är nya
 • Du har uppdaterat programvaran
 • Du har fått en större rengöringsyta
 • Robotens körtid är nästan slut

Botvac Series:

XV Series:

Omkalibrera batteriet genom att följa stegen nedan.

 • Förberedelser:
 1. Stäng av all schemalagd rengöring.
 2. Återställ batterierna genom att gå till MENY->Hjälp->Nytt batteri.
 3. Låt Neato-roboten stå vid laddningsstationen över natten så att batterierna blir fulladdade.
 4. Flytta roboten från laddningsstationen.
 • Steg för att omkalibrera batteriet:
 1. Tryck på knappen START för att påbörja en städcykel.
 2. Om ”Rengöring klar” visas på roboten trycker du på START igen för att ladda ur batteriet.
 3. Upprepa steg 5 och 6 tills du kan se ”Batteriet är dåligt” eller ”Batteriet är dåligt. Jag behöver ladda batteriet innan jag kan städa.” När du ser något av dessa meddelanden på robotens LCD-skärm går du vidare till steg 8.
 • Ladda roboten:
 1. Låt roboten stå på laddning vid laddningsstationen tills statuslampan lyser grönt.
 2. Kör robotdammsugaren som vanligt tills den behöver laddas igen.

Om drifttiden inte förbättras efter den andra omkalibreringen kanske du måste byta batterier. Det går att köpa batterier hos våra partnerföretag här.

Var denna artikel till hjälp?

  Back