Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Min Neato hittar inte alltid till laddningsstationen. Vad ska jag göra?

Om du startar en städcykel med roboten från laddningsstationen – eller om den passerar laddningsstationen under dammsugningen – hittar den till laddningsstationen när den behöver laddas eller har avslutat städningen. Om du startar roboten från en annan plats än laddningsstationen identifierar den laddningsstationen när den går förbi under städningen och återvänder dit när den har avslutat städningen. Om den inte hittar laddningsstationen återvänder den till platsen där den startade.

När du startar Neato från laddningsstationen ska du se till att laddningsstationen står plant på golvet och det finns tillräckligt med utrymme runtom den (en meter framför och på vänster och höger sida). Placera laddningsstationen på en öppen yta med god sikt där roboten kan “se” den. Låt inte laddningsstationen stå i starkt solljus och inte heller på tjocka mattor eftersom den då kan luta vilket kan göra det svårt för roboten att ansluta.

Du kan också prova med att placera laddningsstationen på ett par andra platser. Om problemet kvarstår ska du kontakta Neatos kundtjänst på CustomerCare@neatorobotics.com.

Var denna artikel till hjälp?

  Back