Jag kan inte stänga av när jag är ansluten till strömförsörjningen.