Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Töm dammbehållare och filter.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Töm dammbehållare och filter.
Dammbehållaren och filtret kan nog vara blockerade av damm och smuts. Det har gått för lång tid med rengöring sedan dammbehållaren öppnades. Du måste tömma dammbehållaren och rengöra filtret innan nästa användning.
Var denna artikel till hjälp?

  Back