Due to Hurricane Ophelia, our Customer Care team is closing early today. You can still email our team and will get back to you within the next two business days.  Thank you.
Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Anslut USB-enheten.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Anslut
USB-enheten.
USB-kabeln eller USB-minnet är inte anslutna. Kontrollera att både USB-kabeln och USB-minnet är anslutna. Se också till att USB-enheten är korrekt formaterad som FAT32.
Var denna artikel till hjälp?

  Back