Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Anslut USB-enheten.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Anslut
USB-enheten.
USB-kabeln eller USB-minnet är inte anslutna. Kontrollera att både USB-kabeln och USB-minnet är anslutna. Se också till att USB-enheten är korrekt formaterad som FAT32.
Var denna artikel till hjälp?

  Back