Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Återgå till laddningsbasen eller till startpunkten

När du startar din Neato-robot från dess laddningsbas, kommer att roboten att:

 • Inleda sin städcykel.
 • Den kommer att upptäcka sin bas med hjälp av lasern medan den rengör rummet och lägga till en anteckning till sin interna karta om dess plats.
 • Om batteriet börjar ta slut under pågående rengöring återvänder den till laddningsstationen och återgår sedan för att avsluta rengöringen där den slutade.
 • När rengöring är avslutad återvänder den till laddningsstationen och laddar till nästa städcykel.

Utan interaktion med roboten ska den fungera så.

I vissa fall kanske du:

 • Stoppar roboten mitt i en städcykel. Flyttar den till en ny plats och inleder en ny städcykel.
 • Flyttar din robot mer än 60 cm från där du pausade den.
 • Plockar upp roboten, flyttar den till en plats, inleder en städcykel mitt i rummet (alltså inte på laddningsbasen).

Om så är fallet, kan kanske roboten inte hitta sin laddningsstation under rengöringen, troligen kommer den inte att veta var den är på sin karta och kan orsaka ett fel, och inte återvända till starten eller bas.

Medan roboten försöker återvända till laddningsstationen kan den i vissa situationer:

 • Inte ha tillräckligt med ström för att komma tillbaka till basen.
 • Komma bort och inte hitta sin bas.

Om din robot upprepade gånger inte kommer tillbaka till laddningsstationen rekommenderar vi att du testar att flytta på stationen enligt beskrivningen i den här supportartikeln.

För bästa resultat:

 • Starta din robot från dess bas.
 • Stör eller flytta inte roboten mitt i städcykeln.
 • Om du startar roboten från annan plats än laddningsstationen och den inte går tillbaka till basen när den avslutat rengöringen, se så till att lyfta upp den och placera den på basen så fort du kan efter slutförd rengöring.
Var denna artikel till hjälp?

  Back