Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Hur power cyklar eller startar jag om min tidigare generation Botvac med LCD-skärm?

Det finns tre sätt att starta om roboten:

  1. Tryck och håll ned RENGÖRING HUS-knappen i 15 sekunder. Roboten stängs av och startar om igen. Om roboten var ansluten till ett Wi-FI-nätverk kommer den automatiskt att försöka återansluta. Återanslutning av nätverket kan ta mellan 30 sekunder och tre minuter

 

VIKTIGT: När du startar om en ansluten robot, kommer klockan automatiskt att ställas in efter anslutningen till nätverket. Om du inte använder roboten med appen, kommer du att behöva återställa tiden manuellt så att inget avbrott sker i robotens schemalagda rengöring.

 

  1. Öppna dammbehållaren och för strömbrytaren UPPÅT till AV. Detta kopplar från robotens batteriström. Anslut roboten till batteriströmmen genom att föra strömbrytaren nedåt till PÅ. Sätt tillbaka dammbehållaren.

power_switch

 

Tryck RENGÖRING HUS-knappen under tre sekunder för att väcka roboten. Om roboten inte vaknar sätt den då på laddningsstationen för att ladda om. Om roboten var ansluten till ett Wi-FI-nätverk kommer den automatiskt att försöka återansluta. Återanslutning av nätverket kan ta mellan 30 sekunder och tre minuter

 

VIKTIGT: När du startar om en ansluten robot, kommer klockan automatiskt att ställas in efter anslutningen till nätverket. Om du inte använder roboten med appen, kommer du att behöva återställa tiden manuellt så att inget avbrott sker i robotens schemalagda rengöring.

 

OBS! Om du planerar att lagra och inte använda roboten under en längre tid bör du slå av strömbrytaren. Detta sparar batteritid och förhindrar skador på batteriet.

 

  1. Använd robotens kontrollpanel för att stänga av roboten, tryck VÄLJ för att komma till huvudmenyn. Välj INSTÄLLNINGAR och FRÅNKOPPLA ROBOT. Roboten får inte vara kopplad till laddningsstationen. När den är i avstängningsläge kan inte roboten kommunicera med Neato-appen. Sätt på roboten igen genom att trycka på RENGÖRING HUS-knappen under fem sekunder. Om roboten var ansluten till ett Wi-FI-nätverk kommer den automatiskt att försöka återansluta. Återanslutning av nätverket kan ta mellan 30 sekunder och tre minuter

 

VIKTIGT: När du startar om en ansluten robot, kommer klockan automatiskt att ställas in efter anslutningen till nätverket. Om du inte använder roboten med appen, kommer du att behöva återställa tiden manuellt så att inget avbrott sker i robotens schemalagda rengöring.

 

OBS! Även i avstängningsläge kommer roboten att förbruka en liten mängd batterikraft. Om den blir kvar i avstängningsläge under en längre tid kan batteriet bli helt urladdat. Om detta händer, placera roboten i laddningsstationen och ladda den under natten.

Var denna artikel till hjälp?

  Back