Wi-Fi-felsökning – åtgärder att vidta om du har problem med att ansluta din robot Neato Botvac Connected