Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Vad är manuell rengöring?

VIKTIGT:  Manuell rengöring låter dig ta kontroll över roboten medan den rengör. Förutom fallsensorerna under den främre högra och vänstra sidan av stötfångaren är ALLA robotens sensorer avstängda.

OBS! Det finns ingen bakre fallsensor på roboten. När du använder roboten i manuellt rengöringsläge bör du vara mycket försiktig så att roboten inte faller nedför trappsteg, skadar väggar, kör in eldstäder osv. Du bör ha full överblick av roboten när du använder den i manuellt rengöringsläge.

 

m1.JPG   m2.JPG 

I manuellt rengöringsläge kan du köra din robot med Neato-appen för att styra dess rengöringsväg. Dammsugaren är alltid tillkopplad under manuellt rengöringsläge. Med hjälp av en av Neato-appens fyra knappar kan du:

  •  Köra din robot rakt fram
  •  Svänga vänster eller svänga höger
  •  Köra baklänges

Du kan hålla framåt-knappen nedtryckt för att flytta den rakt fram. När du släpper knappen stannar den. Detsamma gäller för vänster- och högersvängar. När roboten körs baklänges kan TILLBAKA-knappen hållas nedtryckt på Neato-appen för att flytta roboten ca. 30 cm. Du behöver hålla ner TILLBAKA-knappen igen om du vill flytta den 30 cm tillbaka igen. OBS! Roboten har ingen bakre fallsensor – du måste stanna den om den kommer för nära en kant.

OBS! Manuell rengöring – Det manuella rengöringsläget kan endast användas medan smartenheten (som kör Neato-appen) och roboten är på samma nätverk. Detta innebär att om du är borta från ditt hemnätverk, kommer den manuella rengöringsfunktionen att vara nedtonad och inte tillgänglig för dig. När du återvänder till ditt hemnätverk och både din smartenhet och robot är på samma nätverk (samma SSID) kan du använda funktionen för manuell rengöring på din Neato-app. Du kan inte vara på ett 5 Ghz-nätverk med din smarttelefon och ett 2,4 Ghz-nätverk med din robot.

OBS! Vid start av den manuella rengöringen tar roboten 12 sekunder för att värma upp dammsugaren (under vilken robotens knappar är nedtonade). Om du slutar flytta roboten under 30 sekunder eller mer under manuell rengöring så stängs dammsugarens motor av.

 

Var denna artikel till hjälp?

  Back