Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Hur kopplar jag från batterierna?

Följ dessa steg för att koppla från batterierna:

  1. Leta rätt på batteriluckorna bredvid hjulen (se bilden nedan). Lossa de två skruvarna på respektive batterilucka.
  2. Lossa respektive batteri från kontakten.
  3. Sätt tillbaka batteriluckorna.

*OBS! Var försiktig när du kopplar från och återansluter batterikontakten så att du inte drar av kontakten från batterifacket.

Se även instructions to replace Neato's batteries för mer information.

battery_door
Var denna artikel till hjälp?

  Back