Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Min Neato har fastnat under en möbel. Är detta normalt?

Neato vet vanligtvis hur den ska ta sig loss om den har fastnat: när den inser att den sitter fast börjar den försöka ta sig loss.

Om det fria utrymmet under möbeln är ungefär lika högt som Neato-roboten finns det en risk att den fastnar. Prova med att höja upp möblerna med möbelklossar för att göra det fria utrymmet högre.

Ibland kan möbler vara nedsuttna. Om roboten går in under nedsuttna möbler kan ovansidan på roboten stöta mot möblerna, fastna och lasern kan ”bländas” och då stannar den.

Du kan åtgärda detta genom att placera en låda i mitten under möbeln eller genom att höja upp möbeln några centimeter så att roboten får det utrymme den behöver. Du kan också placera ut en gränsmarkering som förhindrar roboten från att gå in under möbler.

Var denna artikel till hjälp?

  Back