Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Öppna dammbehållaren och för brytaren NEDÅT till PÅ. (0008, 0009, 8015, 8016)

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Öppna dammbehållaren och för
brytaren NEDÅT till PÅ.
(0008, 0009, 8015, 8016)
Roboten har problem med att ansluta till strömförsörjningen. Tryck på VÄLJ.
  1. Se efter att robotens strömbrytare är PÅ. Öppna dammbehållaren. För strömbrytaren NEDÅT till PÅ för att ansluta batteriet. Sätt tillbaka dammbehållaren.
  2. Ladda robotens batteri tills lysdioden visar ett fast vitt sken (för Botvac Connected) eller fast grönt sken (för modellerna XV, Botvac och Botvac D Series).
  3. Starta roboten.

Om problemet kvarstår rekommenderar vi att du byter batteri med ett äkta Neato-batteri.

Var denna artikel till hjälp?

  Back