Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Öppna dammbehållaren och för brytaren NEDÅT till PÅ. (0008, 0009, 8015, 8016)

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Öppna dammbehållaren och för
brytaren NEDÅT till PÅ.
(0008, 0009, 8015, 8016)
Roboten har problem med strömanslutning eller batteriet måste bytas ut. Om ditt batteri är ungefär 6 månader gammalt, byt ut batteriet. Tryck på VÄLJ.
  1. Se efter att robotens strömbrytare är PÅ. Öppna dammbehållaren. För strömbrytaren NEDÅT till PÅ för att ansluta batteriet. Sätt tillbaka dammbehållaren.
  2. Ladda robotens batteri tills lysdioden visar ett fast vitt sken (för Botvac Connected) eller fast grönt sken (för modellerna XV, Botvac och Botvac D Series).
  3. Starta roboten.

Om problemet kvarstår rekommenderar vi att du byter ut batteriet med ett Original Neato-batteri.

När du har bytt batteri, använd kommandot Nytt batteri i menyn. (batterikalibrering krävs inte för Botvac-Connected robotar) Batterikalibrerings procedur för Omkalibrerar ditt Neato NiMH-batteri på original Botvac och XV-enheter

Var denna artikel till hjälp?

  Back