Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Rengöring avbruten under laddning.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Rengöring avbruten under laddning.
Roboten måste återvända till laddningsstationen för att ladda batterierna. När roboten har laddat färdigt återvänder den till platsen där den avbröt och fortsätter städningen. Låt roboten återvända till laddningsstationen för att laddas. Om den redan står vid laddningsstationen låter du den stå där medan den laddar. Efter laddningen är slutförd kommer den att återuppta städningen.
Var denna artikel till hjälp?

  Back