Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Kontakta kundtjänst (8006, 8020)

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Kontakta kundtjänst
(8006, 8020)
Roboten laddar inte. Lokalisera felet genom att följa dessa steg:

1) Kontrollera att strömknappen är nedtryckt i position PÅ.
2) Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till laddningsstationen.
3) Kontrollera att laddningsstationen är ansluten till ett fungerande eluttag.
4) Koppla ur och återanslut batteriet.

Om problemet kvarstår, klicka på chattikonen för att få hjälp eller se sidan Kontakta kundtjänst för fler alternativ.

Var denna artikel till hjälp?

  Back