Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Starta om mig

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Starta om mig
Din robot måste återställas. Botvac Connected
Stäng av roboten och slå sedan på den igen med PÅ/AV-knappen i dammbehållaren.. Roboten måste vara av från laddningsstationen när du gör detta. Vänta tills pipljudet bekräftar att roboten avslutat återställningssekvensen. Efter återställningen, borde roboten fungera normalt igen. Om felet kvarstår efter återställningen, kontakta kundtjänst.

Botvac D3 / D5 Connected

Tryck och håll Start-knappen i 10 sekunder. Roboten kommer att stängas av. Tryck på Start-knappen igen för att slå på roboten på nytt. Vänta tills pipljudet bekräftar att roboten avslutat återställningssekvensen. Efter återställningen, borde roboten fungera normalt igen. Om felet kvarstår efter återställningen, kontakta kundtjänst.

Var denna artikel till hjälp?

  Back