Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Installera din Neato robotdammsugare

Grattis till din nya Neato robotdammsugare! Följ de här anvisningarna för att Neato ska börja dammsuga – så du slipper det.

  1. Först ska du avlägsna skyddsfilmen på Neato-robotdammsugarens display och på laddningsstationen. Anslut sedan laddningsstationen till ett vägguttag.
  2. Om din Neato har en strömbrytare i dammbehållarutrymmet tar du ut dammbehållaren, trycker ned strömbrytaren till PÅ och sätter tillbaka dammbehållaren. Om din Neato inte har en strömbrytare öppnar du batteriluckorna med en skruvmejsel och ansluter batterierna genom att följa instruktionerna i Snabbstartguiden.
  3. Placera robotdammsugaren vid laddningsstationen så att den laddas för första gången. Neato är redo för städning när statuslampan lyser stadigt grönt. Innan du använder din Neato första gången rekommenderar vi att du låter batterierna laddas över natten. Kör därefter igenom tre hela laddningscykler och tre städcykler tills den måste laddas för att få ut mesta möjliga kapacitet av batterierna.
  4. Slå på din Neato genom att trycka på knappen START eller RENGÖRING HUShus.
  5. Välj SPRÅK genom att följa instruktionerna på displayen. Sedan kan städningen börja.
Var denna artikel till hjälp?

  Back