Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Vänta medan jag kontrollerar min position.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Vänta medan jag kontrollerar min position.
Roboten försöker orientera sig i omgivningen. Vänta tills roboten har orienterat sig i rummet.

Obs! Om du lyfter upp roboten och flyttar den till en annan plats i rummet kan den bli desorienterad. Undvik att lyfta upp roboten under en städcykel. Om detta är ett återkommande problem kan du prova med att flytta på föremålen i rummet så att roboten får bättre referenspunkter för sin navigering. Roboten måste se minst ett objekt inom 3,5 meter i varje riktning.

Var denna artikel till hjälp?

  Back