Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Sätt tillbaka dammbehållaren.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Sätt tillbaka
dammbehållaren.

Roboten kan inte hitta dammbehållaren. Kontrollera att dammbehållaren sitter i roboten och att den är rätt placerad. Om dammbehållaren är korrekt isatt ska ovansidan vara i jämnhöjd med ovansidan på roboten. Om problemet kvarstår, klicka på chattikonen för att få hjälp eller gå till vår sida Kontakta kundtjänst för fler alternativ.

Var denna artikel till hjälp?

  Back