Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Sätt tillbaka mig i basstation.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Sätt
tillbaka mig
i basstation.
Roboten måste laddas och hittar ingen laddningsstation. Om städningen startades från en laddningsstation:1. Avsluta den pågående städcykeln.2. Flytta laddningsstationen till en mer öppen yta med minst en meter fritt utrymme på varje sida så att roboten lättare hittar laddningsstationen när den återvänder för laddning.

3. Flytta roboten till laddningsstationen och starta om städcykeln.

Om städningen har startats från en annan plats än laddningsstationen (t.ex. för punktrengöring eller för att städa ett annat rum utan en laddningsstation) återvänder roboten till platsen där den startade. Lyft upp roboten och placera den på laddningsstationen.

Var denna artikel till hjälp?

  Back