Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Sätt först PÅ timern.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Sätt först
PÅ timern.
Du måste sätta på timerfunktionen innan du kan ställa in eller ändra timern. Kontrollera att timern är på genom att gå till MENY > Timer > Aktivering.
Var denna artikel till hjälp?

  Back