Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Min timer är AV

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Min timer
är AV.
Du måste sätta på timerfunktionen innan du kan ställa in eller ändra timern. Kontrollera att timern är på genom att gå till HUVUDMENY > Timer > Aktivering.
Var denna artikel till hjälp?

  Back