Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Hur rengör jag borsten på Neato?

För bästa resultat bör du rengöra borsten ofta. Det mesta av håret och övrigt skräp hamnar i dammbehållaren, men en del kan trassla in sig i borsten och påverka städresultatet.

Botvac Series:

XV Series:


Rengör borsten genom att följa dessa steg:

 1. Vänd roboten upp och ner. Om det finns en sidoborste tar du bort den.
 2. Placera fingrarna under borstskyddet framför hjulen och dra försiktigt i skyddet till det lossnar. Ta bort borstskyddet.
 3. Lyft försiktigt upp borsten och dra ut den ur borsthuset.
  OBS! Gäller dammsugare i XV-serien:  Lyft borsten uppåt och ta försiktigt ut den genom att låta änden där drivremmen sitter glida ut från drivremmen.
 4. Ta bort allt skräp från borsten (använd ett Neato-rengöringsverktyg om du har ett). Torka av borstbladen och borstens axel med en lätt fuktad trasa för att få bort damm.
  • Om ändhättorna på borsten ser ut så här:
   What_brush_fits_in_my_Botvac_robot1
   Ta bort metallagret i änden genom att föra in en platt skruvmejsel eller ett kreditkort under lagret och trycka loss det från ändhättan. Ta bort allt skräp och rengör med en trasa. Sätt tillbaka metallagret.
  • Om ändhättorna på borsten ser ut så här:
   What_brush_fits_in_my_Botvac_robot2
   Ta bort den orange gummiändhättan och ta bort allt hår och skräp från borstens ändskaft och inuti gummiändhättan. Sätt tillbaka ändhättan och se till att lagret är inuti ändhättan och i linje med borstens
   skaft.
  • Om ändhättorna på borsten ser ut så här:
   What_brush_fits_in_my_Botvac_robot3
   Ta bort allt skräp (hår och fiber) som har samlats kring borstens ände eller i ändhättan. Rikta in skåran på den orange skivhättan mot skåran på den svarta ändhättan och fäst den orange skivhättan i änden av borsten.
 5. Sätt tillbaka borsten i roboten genom att passa in den sexkantsformade änden i sexkantshålet. Se till att borsten sitter säkert fast i roboten.  OBS! Gäller dammsugare i XV-serien: Sätt tillbaka borsten i roboten genom att passa in änden med de orange kuggarna i drivremmen samtidigt som du roterar borsten när du för in den så att drivremmens kuggar passar in i kuggarna på den orange hättan på borstens ände. När drivremmen sitter på plats för du ned den andra änden av borsten i roboten.
 6. Sätt tillbaka borstskyddet och tryck in det så att det hörs ett klick. Om det finns en sidoborste sätter du tillbaka den.

För optimal prestanda bör du byta borste med jämna mellanrum eller när bladen eller borsthåren är skadade. Du kan köpa utbytesborstar hos våra partnerföretag här.

Var denna artikel till hjälp?

  Back