Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Neato Botvac Connected Robot återgår inte till laddningsbas eller ger fel "Rengöring avstängd vid laddning" i mitten av rummet

Beteenden
·    Roboten återvänder inte till laddningsstationen
· Konstigt beteende (städar inte hela rummet)
·    Visar meddelandet ”Rengöring avbruten under laddning” när den inte är ansluten till laddningsstationen

Felsökning
1.   Se efter att roboten inte står på laddningsstationen
2.   Stäng av roboten genom att gå till MENY > Hjälp > Frånkoppla
3. Om roboten visar felmeddelandet "Frånkoppling ej möjlig vid anslutning till strömmen" ska du kontakta Neatos kundtjänst

 

Var denna artikel till hjälp?

  Back