Neato Botvac Connected Robot återgår inte till laddningsbas eller ger fel "Rengöring avstängd vid laddning" i mitten av rummet