Due to Hurricane Ophelia, our Customer Care team is closing early today. You can still email our team and will get back to you within the next two business days.  Thank you.
Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Neato-roboten återvänder inte till laddningsstationen eller visar felet ”Rengöring avbruten under laddning” mitt i rummet

Beteenden
·    Roboten återvänder inte till laddningsstationen
· Konstigt beteende (städar inte hela rummet)
·    Visar meddelandet ”Rengöring avbruten under laddning” när den inte är ansluten till laddningsstationen

Felsökning
1.   Se efter att roboten inte står på laddningsstationen
2.   Stäng av roboten genom att gå till MENY > Hjälp > Frånkoppla
3. Om roboten visar felmeddelandet "Frånkoppling ej möjlig vid anslutning till strömmen" ska du kontakta Neatos kundtjänst

 

Var denna artikel till hjälp?

  Back