Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Hur hittar jag information om min Neato-robot med en LCD-skärm ovanpå, som mjukvaruversion och användarinformation?

Gå till Huvudmenyn och välj Om:

about_usage_info_lcd

Info om användning

Tid: Kumulativ rengöringstid: TT:MM

Batt: Senaste felkod från batteriet – antal laddningscykler

Kod: Data felkontroll

Versionsinfo:

PV-version: Programvaruversion

Versionsnr: Versionsnummer

ID: Serienummer (Mac adress = sista tolv siffrorna)

Supportinfo:

Bas: Version av laddningsstationens inbyggda programvara

LDS: Lasergivarens serienummer

Batt: Version av Li-jonbatteriets inbyggda programvara

Var denna artikel till hjälp?

  Back