Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Hur tar jag bort robotens Wi-FI-nätverk?

Det finns två sätt att ta bort robotens Wi-FI-nätverk. Se alternativ 1 och 2 nedan:

Alternativ 1: Robotens kontrollpanel

Du kan använda roboten kontrollpanelen för att ta bort robotens Wi-Fi-nätverk och aktivera dess Wi-Fi-åtkomstpunkt genom att göra följande:

Tryck på VÄLJ-knappen under hemskärmen för att komma till Huvudmenyn och gör sedan följande:

main_menu_cleaning_screenshotVälj Inställningar

settings_language_screenshotVälj Wi-Fi

wifi_lcd_remove_network

 •  Om Wi-Fi är avstängt kommer du inte att se Info och Ta bort nätverk. Aktivera Wi-Fi.
 •  Om Wi-Fi är aktivt och du inte ser Info och Ta bort nätverk, så finns det inget nätverk att ta bort.

remove_network_lcdVälj Ta bort nätverk

När du väljer Ta bort nätverk kommer den attta bort Wi-Fi-nätverket på roboten och aktivera åtkomstpunkten i programvaran.

Tryck på TILLBAKA-knappen två gånger för att återgå till hemskärmen.

Du bör se symbolen i det övre vänstra hörnet som indikerar att robotens åtkomstpunkt är aktiv. Åtkomstpunkten kommer att förbli aktiv under en timme.

wifi_circled_screenshot

Om du inte ser symbolen i det övre vänstra hörnet som håll nere HUS-knappen under 15 sekunder för att starta om roboten.

När du ser symbolen i det övre vänstra hörnet, kan du ansluta till ett annat nätverk genom att gå igenom processen Ansluta en robot på din Neato-app.

Connect_your_robot_app_screenshot

Alternativ 2: Manuellt

Du kan manuellt ta bort alla nätverk och aktivera robotens åtkomstpunkt genom att göra följande:

  1. Med den kvadratiska kanten av roboten mot dig, tryck mot högersidan på robotens stötfångare och tryck samtidigt med vänster hand på knappen RENGÖRING HUS. Håll in bägge två under ca 15 sekunder tills roboten startar om – robotens lysdioder och LCD-skärm kommer att stängas av och roboten kommer automatiskt att starta om.

robot_facing_you

 1. Aktivera robotens Wi-Fi-åtkomstpunkt:

 

   • På hemskärmen trycker du på knappen VÄLJ för att komma till huvudmenyn. Välj Inställningar och sedan Wi-Fi. Markera kryssrutan bredvid Wi-Fi.wifi_arrow_lcd_screen
   • Tryck på TILLBAKA-knappen två gånger. Du bör se symbolen i det övre vänstra hörnet som indikerar att robotens åtkomstpunkt är aktiv.wifi_circled_screenshot

 

Nu kan du ansluta till ett annat nätverk genom att gå igenom processen Ansluta en robot på din Neato-app.

Connect_your_robot_app_screenshot

Var denna artikel till hjälp?

  Back