Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Frånkoppla USB-kabeln vid rengöring.

Vad skärmen säger Vad det betyder Vad du ska göra
Frånkoppla USB-kabeln vid rengöring.
Roboten kan inte dammsuga samtidigt som den är ansluten till datorn med USB-kabeln. Kontrollera att USB-kabeln inte sitter i roboten innan du försöker köra den.
Var denna artikel till hjälp?

  Back