Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Varför stöter min Neato ibland emot väggar och andra föremål?

Neato undviker vanligtvis föremål men kan ibland stöta emot väggar eller föremål. Roboten har ett visst synfält och kan inte läsa av föremål under sin ”ögonhöjd” – nivån på lasertornet. Mängden ljus i rummet och färgen, strukturen och storleken på föremål kan påverka roboten eftersom navigeringslasern reflekteras på olika sätt från olika ytor. Till exempel kan glänsande föremål och speglar påverka effektiviteten i robotens lasernavigeringssystem eftersom de sprider ut laserljuset och det kan i sin tur göra att Neato-roboten blir desorienterad och inte kan ”se” dessa föremål som reflekterar ljuset.

På stödda robotar kan du aktivera Extra Försigtighet Försiktig Navigering. Ytterligare information om Extra Försigtighet finns här. Extra Försigtighet Försiktig Navigering.

 

Var denna artikel till hjälp?

  Back