Neato Support

Vi finns här för att hjälpa dig.

  Back

Neato börjar rengöra men stannar innan den når den tilldelade zonen

Den här informationen är relaterad till följande robotar:

  • Botvac D7 Connected 

Din Neato-robot kanske inte kan nå en tilldelad rengöringszon på grund av att en avgränsningslinje blockerar robotens bana, roboten kommer stanna. Roboten visar inte ett felmeddelande och du kan inte återuppta rengöring från appen.

För att lösa det här problemet, avbryt rengöringen och ta bort de avgränsningslinjer(na) som blockerar robotens väg. Se dessutom till att roboten har minst 20 cm öppen väg mellan avgränsningslinjerna och eventuella fysiska hinder för zonen.

Var denna artikel till hjälp?

  Back